top of page

bewustwording in belichaamde zelfexpressie

voor iedereen vanaf 9 jaar

YOOachtergrond.jpg

modedoen is 

modedoen faciliteert creatieve processen voor jeugd en volwassenen vanaf 8 jaar waarin zelfbewustzijn, belichaamde zelf-expressie en ik-kracht in een kleine groep deelnemers centraal staat.

Het uitgangspunt voor iedere verkenning is het zelf, en de verschillende relaties van dit zelf: het lichaam, gedachtes, gevoelens, de ander / naaste, en materie / creatie.

 

In modedoen verkennen we spelenderwijs het voelen van vrijheid om volledig jezelf te zijn in al deze relaties, en vanuit die plek - thuis in jezelf zijn - keuzes te kunnen maken. 

We verkennen wat zelf-expressie voor ieder is, en hoe daar ieders eigen, authentieke taal in te vinden. Vanuit de innerlijke wereld van gedachte en gevoel naar de uiterlijke wereld van vorm en materie. Samen spelen, maken en vieren we, want we zijn allemaal scheppers van het leven!

 

modedoen begon in 2019 met de intentie om spelend en makend vorm te geven aan ieders eigen droomexpressie, in co-creatie met kinderen vanaf 9 jaar oud. Wat begon als een experimentele uitnodiging, mondde uit tot de vraag van de kinderen: "kunnen we dit niet elke week doen, Niki?"
 

Wat modedoen we allemaal?

improviseren, verkleden, dromen manifesteren, tekenen en schilderen, kleren maken, naaien en handambachten, lichaam- en emotiespelletjes, visualiseren, fotograferen, verhalen vertellen, zingen, groepscirkels, ceremonies en meer!

werkwijze

Gezamenlijk op maat 

Als facilitator van modedoen (en mede-deelnemer, want in ieder moment speel en leer ik ook!) is er ik een breed scala van doen die ik de kinderen aan kan bieden.

Wanneer ik met een nieuwe groep mensenkinderen werk, verhelder ik met ze dat ik hen aanspreek als de createurs van hun leven, en daarmee als de ‘samenwerkingspartners’ en co-createurs van de modedoen ruimte/tijd.

Vervolgens neem ik hen mee door verschillende uitnodigingen, waarvan ik enkel kan weten waar we beginnen; nooit waar we eindigen. Ik reik simpelweg iets aan, opdat de kinderen zelf en als groep mogen voelen en kiezen hoe ze verder willen gaan; wat zij met mijn uitnodiging doen, waarop ik vervolgens kan reageren.

 

Kleine groepen

We bewegen zoveel mogelijk als groep. Binnen die dynamiek vind ik het belangrijk dat ieder kind eigen verlangens en wensen kan uitleven en ontdekken. Om deze reden bestaan groepen uit max 8-10 deelnemers, zodat er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht beschikbaar is.

 

Structuur en spontaniteit

In modedoen is het belangrijkste aspect van structuur dat het kan meebewegen en aansluiten op de kinderen, en dat deze ondersteunend is voor het spontane spelen en de leerbehoeftes; hun groei.

Daarnaast zijn de opening en afsluiting van iedere modedoen belangrijke rituele momenten, waar bij we aandacht creëren aan de overgang en verandering van de setting; we vieren, dansen, rouwen, reflecteren, ademen - alles mag er zijn.
 

Een terugkerende vorm voor deze openingen en afsluitingen is de groepscirkel.
De groepscirkel is:

  • Een energetische vorm / ruimte waar we bewust instappen bij aanvang van modedoen, en bewust weer uitstappen ten einde van modedoen.

  • Door de cirkel in te stappen gaan we ‘op reis’ in de gezamenlijke en individuele ‘binnenwereld’ die de cirkel symboliseert. Wanneer we er weer uit stappen, stappen we symbolischerwijs terug de buitenwereld in.

  • De cirkel heeft een middenpunt van aandacht, diens elementen iedere keer weer een andere vorm kan aannemen, en als tool dient voor het cultiveren van aandacht en aanwezigheid.

  • Tijdens de gezamenlijke deel momenten is er een grote rozenkwarts steen aanwezig die als tool dient met de intentie om ruimte, aandacht en luisteren te scheppen

 

Samenzijns afspraken maken

Als groep gaan we in modedoen op reis, in verbeelding en in creatie; samen en ieder individueel.
Wij zijn reisgenoten - ontdekkingsreizigers - mede-avonturiers! 
Samen helpen we elkaar ontdekken, en daarbij is een veilige reis maken belangrijk, met plezier en respect voor elkaar. Hoe kunnen we hier samen voor zorgen? Hoe gaan we met elkaar om?

Met iedere nieuwe groep maken we in het begin van een reeks zulke samenzijn-afspraken, waarvan we samen afspreken dat we het fijn vinden als ieder die naleeft in het samenzijn en samen ontdekken bij modedoen.  

Deze afspraken zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect, gezamenlijkheid en vriendschap, en zijn er tevens met de intentie om verbinding, autonomie en veiligheid te stimuleren. Dat kinderen zelf structuur creeren, kan bekrachtigend werken.

Ieders verlangens doen er toe.
In de loop van tijd kunnen deze veranderen; er kunnen nieuwe regels bij komen of oude wegvallen.

bottom of page